Regulamin Wyzwań - Skrapkowo.pl

REGULAMIN WYZWAŃ SCRAPKOWO.PL
Regulamin wyzwań powstał w celu objaśnienia wszystkich zasad dotyczących udziału w wyzwaniach organizowanych na  blogu sklepu Scrapkowo.pl 
Osoby biorące udział w wyzwaniach organizowanych przez Scrapkowo, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
Przystąpienie do wyzwania następuje poprzez zgłoszenie swojej pracy i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu oraz stosowania się do jego zasad.
TERMINY WYZWAŃ
1) Wyzwania będą ogłaszane zawsze w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, a ich temat jest wybierany przez Zespół Projektantek DT Scrapkowo.pl 
2) Termin zgłaszania prac na dane wyzwanie upływa 25-go dnia każdego miesiąca.
3) Ogłoszenie wyników wyzwania następuje w ostatni poniedziałek każdego miesiąca.
UCZESTNIK WYZWANIA
Wszystkie osoby chcące przystąpić do naszej zabawy, mogą zgłosić chcęć uczetnictwa poprzez zgłoszenie swojej pracy. Zgłoszenie pracy wyzwaniowej oznacza wyrażenie zgody na jej publikację oraz prezentację jej zdjęć na naszym blogu, profilu FB oraz akceptację Regulaminu Scrapkowo.pl
ZGŁASZANIE PRAC
1. Każdy uczestnik do danego wyzwania może zgłosić 3 prace. 
2. Praca zgłaszana do wyzwania musi być nowa, co oznacza, że nie była publikowana  w internecie wcześniej, niż w chwili ogłoszenia wyzwania na blogu Scrapkowo. 
3. Praca konkursowa może zostać zgłoszona do jeszcze maksymalnie trzech wyzwań, konkursów, zabaw na innych blogach.
4. Prace do wyzwania zgłasza się za pomocą InLinkz, bezpośrednio pod danym wyzwaniem. Link ma wskazywać bezpośrednio do zgłoszonego posta z pracą, a nie przekierowywać do całego bloga czy albumu czy samego zdjęcia.
5. Zgłaszane prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi danego wyzwania, podanymi przez Scrapkowowo w jego treści.  Dotyczy to tematu wyzwania, użycia w pracy określonych kolorów , materiałów czy techniki.
6. Uczestnik wyzwania zobowiązany jest do umieszczenia na swoim blogu, stronie internetowej, FB itp.  w widocznym miejscu banera przygotowanego do wyzwania, wraz z linkiem, przekierowującym do tego wyzwania na Scrapkowo.pl 
7. Uczestnik wyzwania zobowiązany do użycia w pracy minimum dwóch produktów dostępnych w sklepie Scrapkowo.pl i podlinkowania ich w poście ze zgłaszaną pracą. Brak informacji o wykorzystanych produktach będzie skutkował nie wzięciem pod uwagę zgłoszonej pracy w głosowaniu.
8. Prace wykonane jako inspiracja dla innego DT nie będą brane pod uwagę.
9. Uczestnicy wyzwań zobowiązują się do zgłaszania prac tylko i wyłącznie swojego autorstwa. W przypadku, kiedy praca została wykonana na podstawie tutorialu lub innych treści prezentujących jej wykonanie, to uczestnik  jest zobowiazany do podania źródła. W przypadku braku tej informacji i prezentacji pracy jako autorskiej, zgłoszenie zostanie usunięte. 
10. Zespół Projektantek Scrapkowo nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez uczestników 
wyzwań. 
11. Uczestnik wyzwania, w przypadku wygranej lub otrzymania wyróżnienia, wyraża zgodę na pobranie oraz umieszczanie zdjęcia swojej pracy na blogu i innych stronach Scrapkowo.pl w celu publicznego ogłoszenia wyników.
12. Uczestnik może odmówić zgody na publikację swojej pracy na stronach i profilach społecznościowych Scrapkowo, w formie pisemnej lub przez e-mal na adres infoscrapkowo@gmail.com
WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC
1. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Zespół Projektantek DT Scrapkowo. Spośród prac zgłoszonych do danego wyzwania i spełniających jego warunki w zakresie wykonania, projektantki wybierają 1 pracę zwycęską. DT zastrzega sobie prawo, do wyboru równiez prac wyróżnionych, jednak ich wybór nie jest obligatoryjny i nie dotyczy wszystkich wyzwań. Ewentualne wyróżnienia będą podawane w wynikach poszczególnych wyzwań.
2. Projektantki zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków określonych w wyzwaniu, bez uprzedniego informowania o tym autora pracy.
3. Zespół Projektantek zastrzega sobie również prawo do usunięcia pracy, co do której zachodzi podejrzenie naruszenia cudzych praw autorskich, dopuszczających się plagiatu lub norm dobrego obyczaju. 
4. Aby wyzwane mogło się odbyć,  zostać uznane za ważne, wymagana jest minimalna liczba uczestników. Ilość, która umożliwi nam przeprowadzenie głosowania musi wynosić minimum 5 osób. Niższa frekwencja w zabawie skutkuje unieważnieniem wyzwania i wstrzymaniem finalnych procedur.
5. Wybór najlepszych prac dokonywany jest w ramach indywidualnych głosowań poszczególnych projektantek, poprzez przyznanie  najlepszym pracom punktów. 
6. Wyniki poszczególnych wyzwań ogłaszane są na blogu Scrapkowo.pl po zakończonym głosowaniu. Zwycięzcy oraz autorzy wyróżnionych prac mają prawo do pobrania z bloga Scrapkowo odpowiedniego do uzyskanej nagrody banera oraz umieszczenia go na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp.
NAGRODY
1. Nagrody w wyzwaniach Scrapkwo są fundowane przez sklep Scrapkowo.pl, bądź uzyskane od sponsorów. Informacja o nagrodzie pojawia się w treści danego wyzwania w chwili jego ogłoszenia. 
2. Nagrodę dla zwycięzcy wyzwania stanowi Bon Podarunkowy w wysokości 30 zł ( słownie : trzydzieści złotch ) ufundowany przez sklep Scrapkowo.pl. 
3. W przypadku wyboru prac wyróżnionych, wówczas nagrody rzeczowe dla autorów prac wyróżnionych będą ustalane każdorazowo do każdego wyzwania przez sklep Scrapkowo.
4. Szczegóły dotyczące odbioru nagrody są uzgadniane z osobami wyróżnionymi za pośrednictwem poczty e-mail. Po odbiór nagrody należy zgłosić się za pomocą e-mail na adres  infoscrapkowo@gmail.com, w przeciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników.Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach. W przypadku braku kontaktu nagroda pozostaje do dyspozycji Sponsora lub DT Scrapkowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz